Hvordan kan vi gjøre gode valg om vi ikke får den hele og fulle sannheten

Patalog Dr Roger Hodkinson, gir establisimentet det glatte lag:

Vitenskapen er avgjort. Det er en overveldende konsensus om at ingenting fungerte. Ingenting kunne fungere og ingenting vil fungere. Det inkluderer vaksinasjoner som ikke bare er unødvendige, eksperimentelle, uprøvde og som faktisk dreper mennesker.

Jeg vil bruke dette øyeblikket til å peke en finger direkte på hovedårsaken til hvorfor vi alle er her i dag. Og det er ikke myndighetene, nei det er oss leger, som har blitt skremt av våre høyskoler, både provinsielt og internasjonalt. Hvis leger ikke hadde blitt skremt, av selve enheten som skal beskytte deg mot meg, hvis de hadde fått lov til å si sin mening, uten trusselen om å miste inntekten, stillingene sine, så en individuell pasient som deg og meg i et lukket undersøkelsesrom, ha blitt fortalt sannheten. Sannheten! De har blitt nektet muligheten til å gjøre det. Det har vi hatt i århundrer.

De to prinsippene for medisinsk etikk er blitt tråkket på: 1. Gjør ingen skade og 2. Informert samtykke. Først; gjør ingen skade, har blitt tråkket på. Mandatene har drept som vi har hørt om flere mennesker. Mange flere mennesker enn de har reddet. Men informert samtykke – jeg vil stille deg et spørsmål: Hvordan kan di gi informert samtykke hvis du ikke er informert? Du har blitt nektet informasjon med vilje av høgskolene som skal beskytte deg. Jeg sier dette, og gjør et poeng av det: Høgskolene av leger og kirurger over hele dette landet og internasjonalt, er medkonspiratorer med regjeringen i statassanksjonert mord. Takk for oppmerksomheten.

Tale av patalog Dr Roger Hodkinson

Oversatt av Chris Overgaard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s