Ytringsfrihet, hva er det egentlig

Illustrasjonsbilde fra Pixabay.

På pressefrihetens dag er det naturlig å se nærmere på hvordan nevnte forholder seg til ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet. I arbeid med journalisme er man helt avhengig av at det er tillatt å ytre seg. Dette skal ytrings- og pressefriheten sørge for. Dette er grunnelementer i et demokrati. Ytringsfriheten er grunnlovsfestet gjennom §100. Ingen skal altså straffes for ytringer. Vi kan si det vi mener uten å være redd for å bli straffet for det. Ser man tilbake til den tiden Grunnloven ble skrevet (1814) må man gå ut fra at det de mente på den tiden var trykkefrihet, siden det var den eneste tilgjengelig massemedia. Trykkefriheten gir rett til å offentliggjøre sine tanker i trykt skrift, uten sensur fra noen offentlig myndighet eller andre. 

I dag gjør straffeloven det ulovlig å si noe som setter rikets sikkerhet i fare. Det er forbudt å krenke privatlivets fred. Slik er det også med diskriminering og hatefulle ytringer. Det er ikke lov med anonyme utgivelser. Det finnes også en lang rekke andre lover som på ulike måter setter skranker mot ytringsfriheten. 

Selv om vi har ytringsfrihet i Norge, finnes det altså etter hvert en del begrensninger. På sett og vis har vi byttet litt frihet mot andre rettigheter – som retten til personvern og retten til ikke å bli trakassert. Formuleringen i §100 åpner for politisk debatt og kritikk av myndighetene. Alle kan kritisere og stille spørsmål om det som skjer og beslutninger som blir tatt. Med bakgrunn i Grunnloven har media sitt samfunnsoppdrag. Men hva skje egentlig når et lands myndigheter kjøper seg inn i de fleste medier? Fri presse er en uavhengig enhet, og velger selv hvilke saker de vil skrive om, Uten innblanding fra myndighetene eller andre.

Derfor kan man stille seg spørsmål og kritisere forholdet som eksisterer i Norge. Staten er praktisk talt medeier i en rekke nasjonale medier og regningen sendes til skattebetalerne. Dette til tross for at landet vårt er kåret til best i verden på pressefrihet 7 år på rad.

Av Chris Overgaard

covergaard@icloud.com