Fjasbokas sensurregime lever som aldri før

Mange er sikkert ikke klar over det, men når det gjelder sensur og fri informasjonsflyt så er Facebook blant de aller verste. Ved bruk av logaritmer samt mere og mindre useriøse aktører som for eksempel administratorer, utfører fjasboka en totalitær handling. De blokkerer nå faktaopplysninger og ting som ikke passer inn i deres agenda. Blant annet fra alternative medier som Hvermannsen ikke ellers får med seg. Man kan undres over hva formålet egentlig er. Vi kan vel anta at det dreier seg om veldig mye penger. Korrupsjon er vel nærliggende å tenke. Hvordan skal man takle dette?

Det er muligens flere måter å påvirke dette uvesenet på. Blant annet å legge ned de kontoer man har på Facebook. Ingen, kanskje med unntak fra de som kan operere uhindret med sine lysskye folkebedrag, er tjent med slik sensur. Selv har jeg valgt å skrive om det og publisere via andre kanaler.

Det har vist seg at sensur og tilbakeholding av informasjon mere og mindre er akseptert blant en veldig stor del av vår befolkning. Hvorfor det er slik er det vel nærliggende å forestille seg at våre egne myndigheter har noe skyld i. Det har faktisk blitt slik at det er et flertall mennesker i vårt samfunn som er livredd for å si sin mening. De er redd for kritikk og eventuelle represalier. Disse menneskene blir totalt tause når de leser informasjon som de er enige i men ikke tør tilkjennegi. Hvordan vet jeg dette med sikkerhet? Jeg har i stillhet både forsket på fenomenet og også lagt ut “baits” for å finne svar. Det finnes ingen tvil. Vi har et polarisert fenomen blant oss. Dette til nytte og gavn for makthavere.

Stadig finner vi spørsmål og situasjoner av samfunnsmessig stor betydning som ikke blir besvart av de det gjelder mest for. Noen tør ikke ytre seg fordi de er redd for “hva naboen” måtte mene om de stikker hodet frem. Altså en situasjonen som kan sammenlignes med nasjoner med et totalitært styre. Man holder kjeft for å unngå ubehageligheter. Jeg har tidligere i livet besøkt og oppholdt meg noen tid i slike samfunn. Man måtte veie på “gullvekta” hva man mente og hva man sa. Ingen behagelig situasjon.

Av Chris Overgaard

covergaard@icloud.com

Fortsetter…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s